Vad är Insättningsgaranti?

Insättningsgaranti är en garanti från Riksgälden (staten) som gäller för kapital som sätts in på banker, värdepappersföretag samt olika kreditmarknadsföretag. Den garanterar att kontoinnehavaren får tillbaka upp till 950 000 kr per institut i det fall som företaget exempelvis försätts i konkurs och inte kan betala ut pengarna.

950 000 kr per institut

Den statliga insättningsgarantin gäller för 950 000 kr per person och institut. En person kan alltså ha flera olika konton hos en bank och så länge som den totala summan inte överstiger 950 000 kr kommer hela beloppet vara säkrad av garantin.

Har du större belopp än 950 000 kr, och du vill att garantin ska gälla, kan konton öppnas på ytterligare en bank. Garantin gäller alltså denna summa per institut/bank. Är det två personer som har samma konto räknas dessa var för sig. I detta fall kan alltså den dubbla summan sitta på kontot och vara säkrad genom garantin.

I det fall som beloppet på kontot inte är mer än 25 kr kan ersättning från garantin nekas. Detsamma gäller om kostnaden för utbetalning av beloppet överstiger det belopp som sitter på kontot samtidigt som det inte funnits någon transaktion under de senaste 24 månaderna.

Undantag kan ge högre ersättning

Gränsen för insättningsgarantin är 950 000 kr per person och institut. Men det finns ett undantag som gör att upp till 5 miljoner kan vara skyddade av garantin. Det gäller vid ”vissa livshändelser”. Ett exempel är om ett hus säljs och pengarna betalas in av köparen på ett konto. Skulle sedan institutet försättas i konkurs kan en ansökan skickas in om utökat belopp. Någon ansökan behöver alltså inte ske i förväg utan enbart om garantin skulle aktiveras.

Utöver försäljning av bostad nämns exempelvis försäkringsutbetalning, bodelning, sjukdom och skadeståndsersättning som livshändelser där utökad insättningsgaranti kan tillämpas.

För att ersättning ska gå att få krävs att den stora insättningen på kontot skett maximalt 12 månader innan ansökan om utökat belopp skett.

Gäller för privatpersoner och företag

Den statliga insättningsgarantin gäller för samtliga privatpersoner, företag och juridiska personer. Däremot finns undantag för personer som inte är myndiga. De som inte kan få ersättning är företag som själva är finansiella institut samt landsting/kommun/myndigheter.

Betalas ut vid konkurs, resolution eller vid beslut av FI

Insättningsgarantin kan aktiveras vid tre olika tillfällen: