Hitta bästa och högsta sparräntan

Här på HögstaSparräntan.se ger vi dig tips och råd innan du väljer vilken typ av sparkonto du ska öppna beroende på dina ambitioner och behov. Vi ger dig även information och aktuella sparräntor hos några av Sveriges största banker och kreditinstitut så att du snabbt och enkelt kan jämföra och göra ditt val.

3 högsta sparräntorna 2018

4spar

4spar

 • Bästa sparräntan 2018!
 • Obegränsade fria uttag
 • Ingen inlåsningseffekt
Högsta ränta10,00 %
InsättningsgarantiNej
Sparperiod3 år
Minsta belopp1 000 kr
Högsta belopp50 000 kr
Sparlån

Sparlån

 • Spara i lån till privatpersoner
 • Du väljer riskprofil och utlåningstid
 • Utspridd risk
Högsta ränta9,00 %
InsättningsgarantiNej
Sparperiod3 år
Minsta belopp1 000 kr
Lendify

Lendify

 • Löpande återbetalningar
 • Hög kreditvärdighet hos låntagarna
 • Förutsägbara kreditförluster
Högsta ränta5,00 %
InsättningsgarantiNej
Sparperiod3 år
Minsta belopp0 kr

Övriga sparkonton

Avanza

Avanza

 • Statlig insättningsgaranti
 • Du väljer förlig eller fast ränta
 • Välj mellan flera aktörer
Högsta ränta1,20 %
InsättningsgarantiJa
Sparperiod3 år
Minsta belopp0 kr

Högsta sparräntan

Oavsett om du vill spara helt riskfritt eller om du är beredd att ta en viss risk med ditt sparande lönar det sig att jämföra flera alternativ för att därigenom hitta var den bästa sparräntan utifrån de kriterier du har för ditt sparande. Det är även viktigt att du är insatt i vad som påverkar räntan eftersom det tydligare avgör vilken sparform som ska väljas.

Kortfattat är det följande som avgör vilken ränta du kan få på ditt sparande:

Här nedan presenteras sparkonton och hur du kan investera i lån. Det är två vägar att gå för att få hög ränta på sitt sparkapital.

Sparkonto

Ett sparkonto är ett konto med procentuell avkastning (rörlig eller bunden ränta) på det insatta kapitalet. Har kontot statlig insättningsgaranti finns ingen risk med placeringen då staten garanterar det insatta kapitalet samt den upplupna räntan. Med sparkonto utan denna garanti ges mycket högre ränta men då kan istället hela insatta summan förloras.

Ordet sparkonto används något olika av olika aktörer. På denna webbplats definieras sparkonto däremot som ett konto där värdet inte kan minska förutsatt att inte banken försätts i konkurs.

Vad finns det för olika sparkonton?

De allra flesta banker har ett eller flera sparkonton. Utöver bankerna finns det inlåningsföretag med olika sparkonton. Dessa konton kan kategoriseras utifrån två faktorer. Det är även dessa två som tydligt avgör vilken räntesats som erbjuds.

Högsta räntan på sparkonto

Som nämns ovan är det framförallt två faktorer som avgör räntesatsen på ett sparkonto. Den allra högsta räntan nås därmed genom att välja ett sparkonto utan insättningsgaranti och med en lång bindningstid. I flera år har den högsta sparräntan i Sverige varit 10% per år. Det krävs däremot att pengarna binds under tre år och på ett konto utan insättningsgaranti. Ett av de företag som erbjuder ränta på denna nivå är 4Spar.

Risk med sparkonto utan insättningsgaranti

Placerar du pengar på ett sparkonto utan insättningsgaranti får du betydligt högre ränta än om du väljer ett konto med garantin. Däremot ökar risken avsevärt. Skulle företaget gå i konkurs kan det belopp som sitter på kontot förloras. Risken handlar alltså om att företaget ska gå i konkurs eller inte.

Detta betyder även att det är stor skillnad på risk mellan olika företag som erbjuder sparkonton utan insättningsgaranti. Några av de tydligaste faktorerna som avgör risknivån är:

Peer-to-Peer lån

Peer to Peer innebär att privatpersoner väljer att låna ut pengar till andra privatpersoner. Detta sker via en digital plattform som agerar mellanhand mellan dessa låntagare och långivare. Ett Peer-to-Peer företag (P2P) är alltså ett företag som erbjuder en plattform där de som vill låna pengar kan möta de som är villiga att investera i lån.

Det är P2P-företaget som administrerar alla lån, sammanför låntagare och långivare och ser till att det råder total anonymitet mellan dessa. Genom att låna ut pengar får du del av den ränta som låntagaren betalar för lånet. Därmed kan du även välja räntenivå genom att ha olika hög risk på lånen.

Vad finns det för olika Peer-to-Peer lån?

Peer-to-Peer finns inom alla låneformer, allt från de mindre summorna i snabblånen till privatlån, företagslån och bolån. Vilken låneform du väljer att investera i avgör till viss del hur hög ränta du får. Utöver det avgörs det av låntagarens kreditklass samt lånets löptid. Som vanligt gäller att ju högre risk du tar desto högre förväntad avkastning. Det som främst skiljer P2P-lån åt är:

Bästa räntan på peer-to-peer

Det som främst avgör vilken ränta du får på investerat kapital är vilken risknivå som lånen anses vara på. Hos de flesta P2P-företag går det att välja risknivå och därmed vilken ränta som kan förväntas. Lån till personer med låg kreditvärdighet generar hög ränta eftersom de i sin tur får betala högre ränta för de lån som tecknas. Utöver detta påverkar även lånets löptid räntenivån.

Risker med Peer-to-Peer

Den risk som finns med P2P-lån är låntagaren av någon anledning inte kan återbetala lånet. I första hand kommer P2P-företaget att försöka driva in skulden men om betalning ändå inte sker är det du som långivare som förlorar det utlånade beloppet. Många P2P-företag väljer därför att ange genomsnittlig kreditförlust vilket ofta enbart är kring 1-2%. Men även här skiljer det sig stort beroende på vilken risknivå som valts.

I vissa fall har företagen en kreditförlustfond som ska ge ersättning om den totala kreditförlusten överstiger den totala ränteintäkten över en viss tid.

Kom ihåg att pengar som sätts in på konton hos dessa företag inte omfattas av insättningsgarantin. Däremot är det mycket vanligt att pengarna placeras på konton som inte P2P-företagen har juridisk äganderätt över. Med detta upplägg kan inte pengarna förloras om företaget skulle gå i konkurs.

Hitta bästa sparräntan för dig

Med bästa sparräntan menas inte nödvändigtvis den högsta sparräntan. Det är däremot den bästa sparräntan utifrån de förutsättningar du vill spara pengar. Även om den högsta sparräntan är 10% på ett fasträntekonto med tre års bindningstid och utan insättningsgaranti är det kanske alltid det bästa alternativet för dig.

 1. Placeringshorisont

  Det du först och främst ska ta ställning till är hur länge du vill spara pengar. Är det i minst fem år kan pengarna utan problem bindas på ett sparkonto under flera år eller investeras i lån med löptid under lika lång tid. Vill du däremot alltid ha tillgång till det sparade kapitalet eller om det ska användas inom några månader kan sparkonto med rörlig ränta vara bättre. En fråga blir därmed om det sparade kapitalet ska vara tillgängligt eller kan bindas under en period.

 2. Risknivå

  Nästa steg att ta ställning till är vilken risk du är beredd att ta med sparkapitalet.

  Ingen risk alls – I detta fall är det enbart sparkonto med insättningsgaranti som gäller.

  Risk på olika nivå – Oavsett om du väljer sparkonto utan insättningsgaranti eller att investera i P2P-lån så innebär det en risk. Däremot varierar risknivån kraftigt beroende på vilket sparkonto som väljs eller via vilken plattform som lånet förmedlas. Företaget Sparlån (P2P-företag) anger exempelvis att investering i lån via dem kan liknas med samma risk som investering i en svensk penningmarknadsfond.

  Oavsett risknivå är det viktigt att jämföra flera olika alternativ för att hitta bäst ränta utifrån den risknivå du är beredd att spara på. Väljer du att spara pengar med viss risk (sparformer där inte insättningsgarantin gäller) är det en stark rekommendation att du är helt insatt i vad risknivån innebär.

 3. Belopp/Månadssparande/Uttag

  Både sparbelopp och om du vill ha månadssparande kan påverka vilket sparalternativ som passar dig bäst. Det finns exempelvis flera sparkonton (främst de utan insättningsgaranti) som har minsta insättning på 10 000 kr på deras fasträntekonton.

  Även inom P2P-lån kan belopp delvis avgöra i vilka lån som investering kan ske. Detta genom att det är olika gränser för hur stort belopp som minst måste investeras.

  Att månadsspara är ett mycket enkelt sätt att spara pengar. De allra flesta sparkonton går det att månadsspara till. Inom P2P-lån är det däremot något mer ovanligt (men det förekommer).

  Du bör även undersöka vad som gäller vid uttag i förtid. Detta gällande sparkonto med bindningstid samt investering i lån. Det kan uppstå allt från mycket små kostnader till betydligt större.

Slutsats: Bäst sparränta för dig är därmed den högsta sparräntan du kan få utifrån din placeringshorisont, risknivå, belopp och sparform.

Går det att förhandla upp en sparränta?

Många tror att bankernas sparräntor är omöjliga att rubba och att de följer Riksbankernas direktiv, men faktum är att man har alla möjligheter i världen att påverka sin sparränta. Du bör lägga minst lika stor vikt med att försöka höja din sparränta som du försöker få ner dina bolåneräntor. Ta upp frågan med din bankkontakt vid ert nästa möte och försök att få dem att ge dig lite extra i sparränta. Ju högre summa du kan tänka dig att sätta in på deras bank, ju högre ränta kan (och ska) du kräva. Det är ju faktiskt banken som är kunden i detta fall så ta inte deras första erbjudande utan ett moterbjudande. Vissa banker kommer säkert att neka dig en högra sparränta, men då är det bara att gå till nästa bank. Prova att prata med banken angående en högre sparränta – du kanske blir positivt överraskad av vad du kan åstadkomma.

Insättningsgaranti

I det fall ett sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin finns ingen risk att de kan gå förlorade. Om banken, som har sparkontot, skulle försättas i konkurs kommer nämligen Riksgälden att betala ut den summa som satt på sparkontot. Utöver det betalas även upplupen ränta ut.

Att välja ett sparkonto med insättningsgaranti innebär alltså total trygghet. Men som alltid innebär låg risk även låg avkastning. Den sparform som ger allra lägst avkastning är just sparkonton med denna garanti.

Läs mer om insättningsgaranti här