4spar Sparkonto


4spar

4Spar startades 2012 och erbjöd tidigt Sveriges högsta sparränta. Som mest går det att få 10% i ränta hos företaget men då krävs att pengarna är bundna i tre år. Hos 4Spar finns flera olika bindningstider samt ett sparalternativ med fria uttag.

Orsaken att de kan ge så hög ränta är att de inte har insättningsgaranti. Risken som spararna tar är alltså att 4Spar går i konkurs och att insatta medel därmed förloras.

Snabbrecension

 • Bästa sparräntan 2018!
 • Obegränsade fria uttag
 • Ingen inlåsningseffekt
Vårt betyg:

Öppna sparkonto

Kontofakta

Högsta ränta10,00 %
InsättningsgarantiNej
Sparperiod3 år
Minsta belopp1 000 kr
Högsta belopp50 000 kr

Spara - Insättningar/Uttag

Hos 4Spar går det att spara pengar på Inlåningskonto eller Räntekonto. Skillnaden mellan dessa kontoformer är att Inlåningskonto inte har någon bindningstid och att pengarna därmed kan tas ut när som helst.

Maximalt 50 000 kr

Samtliga företag som erbjuder sparkonton utan statliga insättningsgarantin får maximalt låta deras kunder ha 50 000 kr placerade hos dem. Det kan vara på ett konto eller fördelat på flera olika konton. Men det totala beloppet får inte vara över 50 000 kr. I det fall insättning eller ränteutbetalning sker så att beloppet överstiger 50 000 kr kommer överstigande del betalas ut till det bankkonto som är anmält som utbetalningskonto.

Hur du öppnar konto hos 4Spar

 1. Öppna konto

  Via 4Spar.se går det snabbt att öppna ett sparande. Ett formulär fylls i med bland annat mailadress och mobiltelefonnummer varpå ansökan verifieras med BankID eller E-legitimation.

 2. Bekräftelse

  Så fort en registrering skett skickas ett bekräftelsemail ut med en länk som du behöver klicka på för att kontot ska aktiveras. Direkt efter att du klickat på länken kommer ett nytt mail att skickas ut. I detta finns information om de olika sparalternativ som finns hos 4Spar och hur en insättning sker.

 3. Välj konto

  Automatiskt öppnas ett inlåningskonto, dvs kontot med fria uttag. Önskas istället bindningstid (och högre ränta) kan ett räntekonto öppnas via ”Min Profi” som går att logga in till via hemsidan

 4. Insättning

  Insättning sker via plusgiro där även kundnumret anges. Har du fler kontot är det viktigt att ange korrekt kontonummer för att pengarna ska placeras på rätt konto.

Risk vs Avkastning

Med upp till 10% i ränta ger 4Spar Sveriges bästa sparränta (2017). Oavsett om du väljer rörlig ränta eller konto med bindningstid så har 4Spar den bästa eller en av de bästa räntenivåerna. Däremot finns det även en viss risk med dessa konton.

Risk

När ett företag erbjuder hög sparränta på ett konto utan insättningsgaranti betyder det att pengarna måste investeras av företaget på ett sätt som gör att de får ännu högre avkastning. I annat fall skulle utlåningen ske med ett minusresultat. Genom att se på hur pengarna investeras går det även att göra en riskbedömning av företaget. Utöver detta kan även ålder på företaget visa dess stabilitet.

Företaget 4Spar AB är ett dotterbolag till 4Finance AB vilka i sin tur ingår i 4Finance Group. De investeringar som sker med kapitalet sker i den verksamhet som 4Finance Group är verksam inom. Det är små konsumentkrediter genom exempelvis Vivus, Onea och SMSCredit. Företaget grundades 2012.

Det är alltså företagets historia, investeringsprofil och dess sammanhang som därmed avgör risken för placering i detta sparkonto. Risken ligger nämligen i att 4Spar försätts i konkurs. Om så sker kan hela insatta beloppet hos dem förloras eftersom de inte har statlig insättningsgaranti.

Avkastning

”Sveriges högsta sparränta – helt utan avgifter”

Det är så som 4Spar presenterar sin sparprodukt och det är även orsakerna till att många väljer att öppna konto hos dem. År 2017 gick det att få följande ränta hos 4Spar:

Även om det står att räntan är rörlig på inlåningskontot så ändrar 4Spar räntenivån inte alls lika ofta som banker brukar ändra sina inlåningsräntor. Under flera år har räntenivån varit exakt på samma nivå hos 4Spar.

Avgifter

Någon avgift uppkommer aldrig hos 4Spar. Det är gratis att starta konton och detta kan genomföras av alla myndiga som kan identifiera sig med BankID eller E-legitimation.

4Spar sammanfattat

Fördelen med 4Spar är att det ger en mycket hög ränta på deras konton. Att öppna konto är alltid gratis och någon kostnad uppstår aldrig för kontoinnehavaren. Hos företaget går det att välja på inlåningskonto (rörligt) eller räntekonto (bindningstid). Högst ränta ges på räntekonto med tre års bindningstid vilket ger 10% i sparränta.

Nackdelen med 4Spar är att pengarna inte skyddas av statlig insättningsgaranti. Skulle det försättas i konkurs kan insatta medel förloras.

Fördelar med 4Spar


Öppna sparkonto