Lendify Sparkonto


Lendify

Lendify är ”Sveriges största marknadsplats för lån”. De är alltså den största aktören i Sverige gällande P2P-lån där privatpersoner får möjlighet att investera i lån till andra privatpersoner. Att de blivit störst beror till stor del på en flexibel lösning med valfri riskprofil och ett flertal punkter som säkrar investerarnas kapital.

Hos Lendify sker investering antingen manuellt (du väljer vilka lån du vill investera i) eller automatiskt. Oavsett väg så går det att få en ränta på upp till 8% per år.

Snabbrecension

 • Löpande återbetalningar
 • Hög kreditvärdighet hos låntagarna
 • Förutsägbara kreditförluster
Vårt betyg:

Öppna sparkonto

Kontofakta

Högsta ränta5,00 %
InsättningsgarantiNej
Sparperiod3 år
Minsta belopp0 kr

Spara – Investera

Hos Lendify går det att investera i lån på mellan 20 000 kr och 500 000 kr med löptid på 1 till 10 år. Belopp och amorteringstid är två faktorer som påverkar vilken ränta som ges. Utöver det avgörs detta av vilket kreditklass som låntagaren hamnar i efter att Lendify genomfört en kreditbedömning. Med högre risk ges högre ränta och därmed även högre avkastning för dig som lånar ut pengar.

 1. Skapa konto

  Att skapa ett konto är enkelt via Lendify.se. Det enda som krävs är att man är minst 18 år och har möjlighet att identifiera sig via BankID. Så fort kontot är öppnat kan pengar föras över via BankGiro eller Direktöverföring.

 2. Investera

  Nästa steg är att välja om investering ska ske manuellt eller automatiskt. Om det ska ske manuellt väljer du själv vilka lån som du vill investera i. Ska investering ske automatiskt sker detta via Autoinvestkontot som du kan läsa om nedan.

  När en låntagare skickat in en låneansökan och blivit kreditbedömd ligger låneansökan öppen för finansiering av långivarna. Det finns däremot inget krav att finansiera hela lånet utan man kan själv välja hur stort belopp som ska investeras.

  En låneansökan ligger öppen i maximalt 14 dagar eller till att det blivit helt finansierat. Väljer du att finansiera ett lån som inte blivit fullt finansierat inom dessa 14 dagar betalas pengarna tillbaka till ditt konto och lånet utgår. En finansiering är alltid bindande och kan därmed inte ångras.

 3. Autoinvestkontot

  Det finns flera fördelar att välja automatisk investering via autoinvestkontot. För det första är det riskspridningen. Så länge som du investerar minst 5000 kr kommer denna summa att investeras i minst 20 lån utifrån vald risknivå.

  Är det över 100 000 kr som investeras kommer dessa spridas på minst 40 lån, vid 1 miljon sker detta i minst 100 lån. På detta sätt skapas en stor riskspridning och minskad risk för stora kreditförluster.

  Det enda som du behöver ta ställning till är därmed hur lång löptid som lånen maximalt får ha och därefter sker investering helt automatiskt.

  Den andra fördelen är att kreditförluster täcks av företagets kreditförlustfond (Läs mer under Risk nedan) men enbart om investering skett genom autoinvestkontot.

  Varje månad betalar låntagaren både amortering och ränta på lånet. Eftersom det är annuitetslån betyder det att exakt samma summa kommer att betalas varje månad. Du kan även välja om dessa pengar ska återinvesteras direkt i nya lån eller om de ska sitta kvar på kontot för framtida investeringar eller uttag.

Månadsspara

Något månadssparande går inte att ha hos Lendify. Den som vill investera en summa varje månad behöver därmed överföra detta manuellt månadsvis.

Risk vs Avkastning

Att spara i lån kan ske som ett komplement till att spara i fonder, aktier och andra värdepapper. Lendify har via flera olika punkter skapat en låg risknivå för investeraren. Förhållandet mellan förväntad avkastning och risknivå är alltså mycket god. Men samtidigt finns en risk att beloppet förloras.

Risk

Den risk som du tar när du lånar ut pengar via Lendify är kreditförlusterna. På hemsidan framgår att den genomsnittliga kreditförlusten är olika hög beroende på vilken kreditklass man väljer att investera i. Samtidigt jobbar Lendify starkt med att minimera riskerna för långivarna.

Avkastning

Det som avgör vilken avkastning du får på lån hos Lendify är framförallt låntagarens kreditbetyg samt lånens löptid. Om du väjer högre risk och därmed investerar i lån till personer med lägre kreditbetyg får du alltså en högre ränta.

Ränta

Investering i lån hos Lendify ger en avkastning på 2,5-8% per år. Det är i nivå med flera andra P2P-företag som har fokus på privatlån.

Genom att själv välja vilka lån som kapitalet ska investeras i kan man även styra förväntad avkastning. Många väljer däremot autoinvestkontot som har följande målavkastning (2017)

Uttag i förtid

När pengar investeras i lån via Lendify är denna summa låst under hela låneperioden. Det går inte heller att ”sälja” sina lån till någon annan långivare hos denna plattform. Även om det kan vara lockande att få den högsta räntan så kan det alltså finnas fördelar att välja kortare löptid på lånen.

Avgifter

Du som investerare betalar en månatlig serviceavgift. Denna betalas enbart om lånet återbetalas enligt avtal vilket gör att någon avgift aldrig betalas om inte investeraren får sin avkastning.

Avgiften beror på löptid och risknivå. Som minst är det 1% i årlig serviceavgift och som högst kan det vara 4,50%. I det fall det är hög serviceavgift är även ränta samt risken högre.

Lendify sammanfattat

Lendify är Sveriges största plattform där låntagare och långivare möts. Här kan du investera i privatlån med löptid på 1-10 år. Med autoinvestkontot ges en förväntad avkastning på 2,5-8% per år beroende på risknivå. En stor fördel med Lendify är att de har höga krav på låntagarna, Kreditförlustfond, Back Up Provider och låg kreditförlust. Ett enkelt och förhållandevis säkert sätt att spara i privatlån.

Fördelar med Lendify


Öppna sparkonto